Hersenzenuw schade bij een brughoektumor

Normaal gesproken denk je er echt niet na dat er verschillende hersenzenuwen in je hoofd zitten. Mensen met een BrugHoekTumor moeten hier helaas wel over nadenken. Want er zijn er een aantal die permanent of tijdelijk beschadig kunnen worden door een BHT. Dan spreek je ook eigenlijk dat een stuk kwaliteit van leven achteruitgaat. We spreken over zenuw nr. 5, de aangezichtsgevoelszenuw, nr. 7 de aangezichtszenuw (mimiek) en nr. 8 de zenuw van gehoor en evenwicht. Er kunnen meer zenuwen in de verdrukking komen door de BHT, het is maar net waar de tumor zich bevindt in de brughoek.

Nu is bij mij zenuw nr. 8 reeds permanent beschadigd door de operatie in 2015 en nr. 7 is deels permanent beschadigd. Op dit moment is het probleem dat deze laatste zenuw elke keer de volle dosis bestraling krijgt en zenuw nr. 5 krijgt ook elke keer een dosis bestraling want de tumor zit daar tegenaan te groeien.

De grote vraag op dit moment is dus hoelang houden deze zenuwen het vol. Als nr. 7 uitvalt is mijn aangezichtsverlamming weer helemaal terug (tijdelijk of permanent) en als nr. 5 uitvalt of beschadig zullen er aangezichtspijnen tevoorschijn gaan komen. Ik heb inmiddels de 15de bestraling gehad en ik kan merken dat de aangezichtsgevoel zenuw nr. 5 het moeilijk heeft. Spontaan kiespijn, aangezichtspijn, tintelend gevoel, spinnetjes over je gezicht lopen voor een aantal minuten en dat diverse keren per dag in het linkerdeel van mijn hoofd. De tijd zal het leren, houden deze zenuwen het vol of vallen ze uit.

1.132 views