Neurologische revalidatiearts

Daar was ik weer een afspraak bij de welbekende revalidatiearts voor cognitieve ergotherapie. Hij was wel een beetje verbaast om mij weer te zien doorgestuurd via de neuroloog. De bevindingen waren duidelijk, mijn cognitie had ondersteuning nodig. Het voordeel was dat dit dezelfde arts was als die ik reeds gehad had in de eerste fase van mijn revalidatie, dus hij kende heel mijn dossier. De doorverwijzing voor deze cognitie ergotherapie was dan ook snel gemaakt.

Hij vertelde dat de basis van deze therapie gebaseerd is om handvatten te geven hoe om te gaan met de klachten en in principe trucjes aanleren om toch bijvoorbeeld dingen te onthouden. We weten dat er een paar functies in mijn lichaam niet meer werken (gehoor en evenwicht op links) en dan ook nog mijn aangezichtsverlamming. Dus hij ging een afspraak laten plannen voor een intake bij deze betreffende ergo therapeut, dit zal binnen een week zijn. Hoe eerder hoe beter zullen we maar zeggen en dan hopen dat de therapie aan wil slaan.

362 views