Eenzijdige doofheid bij een BHT

Als je eenzijdig doof bent, ben je erg zuinig op je werkende oor dus controle door een KNO-arts is dan wel erg belangrijk. Zekers als er diverse klachten naar voor komen, in mijn situatie o.a. oorsuizen, geluid doet zeer in mijn oor, hierdoor kan ik mijn gehoortoestellen niet dragen. Ze zijn gemaakt om beter te kunnen horen en om er profijt van te hebben, niet dat ze gewoon in de kast liggen.

Deze afspraak heb ik gericht laten maken bij de KNO-arts die ook bij mijn operatie was, dr van Linge uit het EMC. Een arts die gehoorklacht echt serieus neemt, dat heb ik wel anders meegemaakt. Ze vertelt dat de klachten die ik ervaar, helaas meestal tevoorschijn komen bij een BrugHoekTumor. Dit is hoe het audiologisch centrum werkt in de hersenen. Ze was blij om te zien dat ik reeds een afspraak had gehad bij de psycholoog van de afdeling KNO. Hij is de enigste die iets kan betekenen in geval van tinnitus en hyperacusis, daar zat ik goed.

Dat ik mijn gehoorapparaten niet kon gebruiken had ook te maken met de hyperacusis in mijn rechteroor. Het belangrijkste hierin is dat ik het advies moest opvolgen van de psycholoog en de protocollen die hiervoor staan. Maar ze ging wel een afspraak maken bij de afdeling audiologie en dan specifiek bij een Masteraudioloog, iemand die alles afweet van gehoorapparaat instelling. Ik heb een Cross hoortoestel, daar weet niet iedereen mee om te gaat.

377 views